Chemical Resistance

GRP Kjemisk motstand

Denne tabellen er kun til referanse og refererer til en fullstendig herdet harpiks uten glassfibre som ligger på overflaten. Så langt spesifikke konsentrasjoner er nevnt, refererer de til løsninger i vann.

Caption
 + God motstand ved de nevnte temperaturer.
 o Etter litt tid kan misfarging eller ett lett angrepp på overflaten oppstå. Sannsynligvis er det bedre å velge en annen harpiks.
 – Harpiksen blir angrepet og vil bli ødelagt;
den er ikke egnet for applikasjonen.
Kjemikalier ISO Vinylester
D 411
20° C 50° C 20° C 50° C
AgNO3 Silver nitrate + o + +
AlCl3 Aluminium chloride + + + +
Al(NO3)3 Aluminium nitrate + + + +
Al2(SO4)3 Aluminium sulfate + + + +
BaCl2 Barium chloride + + + +
BaCO3 Barium carbonate + + +
Ba(OH)2 Barium hydroxide + + +
Ba(NO3)2 Barium nitrate + + + +
BaS Barium sulfide + o + +
BaSO4 Barium sulfate + + + +
CaCl2 Calcium chloride + + + +
Ca(ClO)2, 15% Calcium hypochlorite + + +
Ca(OH)2, 20% Calcium hydroxide + o + +
Ca(NO3)2 Calcium nitrate + + + +
CCl4, 100% Carbon tetrachloride + + +
CH3-COOH, 5% Acetic acid + + + +
CH3-COOH, 50% Acetic acid + o + +
CH3-COOH, 75% Acetic acid o + +
C4H8O MEK, 100% Methyl ethyl ketone
CHOOH, 10% Formic acid + + +
C2H5OH, 10% Ethanol + + + +
CH3OH, 100% Methanol + + o
CO2 Carbon dioxide + + + +
CuCl, CuCl2 Copper (I, II) chloride + + + +
CuSO4 Copper(II) sulfate + + + +
CS2, 100% Carbon disulfid
FeCl2 Iron(II) chloride + + + +
Fe(NO3)3 Iron(III) nitrate + + + +
FeSO4 Iron(II) sulfate + + + +
HBr, 10% Hydrobromic acid + o + +
HCN, 10% Hydrogen cyanide + o + +
HCl, 5% Hydrogen chloride + + + +
HCl 20% Hydrogen chloride + + + +
H2CrO4, 5% Chromic acid + o + +
H2CrO4, 10% Chromic acid + + +
HNO3, 5% Nitric acid + o + +
H2O2, 3% Hydrogen peroxide + o + +
H2O+Cl2 Water + o + +
H3PO4, 10% Phosphoric acid + + + +
H2SO4, 10% Sulfuric acid + + + +
H2SO4, 30% Sulfuric acid + o + +
KCl Potassium chloride + + + +
KOH, 5% Potassium hydroxide + + +
KOH, 10% Potassium hydroxide o + +
KOH, 25% Potassium hydroxide o + +
KOH, 50% Potassium hydroxide + +
K2CO3, 10% Potassium carbonate + + +
KNO3 Potassium nitrate + + + +
KMnO4 Potassium
permanganate
o + +
K2SO4 Potassium sulfate + + + +
MgCl2 Magnesium chloride + + + +
MgCO3 Magnesium carbonate + + + +
Mg(NO3)2 Magnesium nitrate + + + +
MgSO4 Magnesium sulfate + + + +
NaBr Sodium bromide + + + +
NaCl Sodium chloride + + + +
NaCN Sodium cyanide + + + +
Na2CO3, 10% Sodium carbonate + + +
NaHCO3, 10% Sodium bicarbonate + + + +
NaHSO3 Sodium bisulfite + + + +
NaNO3 Sodium nitrate + + + +
NaNO2 Sodium nitrite + + + +
NaOH, 5% Sodium hydroxide + + +
NaOH, 10% Sodium hydroxide o + +
NaOH, 25% Sodium hydroxide o + +
NaOCl, 20% Sodium hypochlorite + o + +
Na2SO4 Sodium sulfate + + + +
Na2SO3 Sodium sulfite + + + +
Na2S2O3 Sodium thiosulfate + + + +
NH3, 1% Ammonia + + +
NH4Br Ammonium bromide + + + +
NH4Cl Ammonium chloride + + + +
NH4F Ammonium fluoride + + + +
(NH4)2CO3 Ammonium carbonat + + +
NH4NO3 Ammonium nitrate + + + +
(NH4)3PO4 Ammonium phosphate + + + +
(NH4)2SO4 Ammonium sulfate + + + +
NiCl2 Nickel(II) chloride + + + +
Ni(NO3)2 Nickel nitrate + + + +
NiSO4 Nickel(II) sulfate + + + +
ZnCl2 Zinc chloride + + + +
ZnSO4 Zinc sulfate + + + +

This post is also available in: Swedish Engelsk