Chemical Resistance

Kemisk resistens GRP

Denna tabell är endast för referens och avser ett helt härdat harts utan glasfibrer som ligger på ytan. Såvitt specifika koncentrationer nämns hänvisar dessa till lösningar i vatten.

Förklaring
 +God resistens i de utskrivna temperaturerna.
 oEfter en tid kan missfärgning eller en lätt attack uppstå mot ytan. Om möjligt, välj en annan harts.
 –Hartset attackeras och kommer att förstöras;
den är inte lämplig för applikationen.
KemikalierISOVinylester
D 411
20° C50° C20° C50° C
AgNO3Silver nitrate+o++
AlCl3Aluminium chloride++++
Al(NO3)3Aluminium nitrate++++
Al2(SO4)3Aluminium sulfate++++
BaCl2Barium chloride++++
BaCO3Barium carbonate+++
Ba(OH)2Barium hydroxide+++
Ba(NO3)2Barium nitrate++++
BaSBarium sulfide+o++
BaSO4Barium sulfate++++
CaCl2Calcium chloride++++
Ca(ClO)2, 15%Calcium hypochlorite+++
Ca(OH)2, 20%Calcium hydroxide+o++
Ca(NO3)2Calcium nitrate++++
CCl4, 100%Carbon tetrachloride+++
CH3-COOH, 5%Acetic acid++++
CH3-COOH, 50%Acetic acid+o++
CH3-COOH, 75%Acetic acido++
C4H8O MEK, 100%Methyl ethyl ketone
CHOOH, 10%Formic acid+++
C2H5OH, 10%Ethanol++++
CH3OH, 100%Methanol++o
CO2Carbon dioxide++++
CuCl, CuCl2Copper (I, II) chloride++++
CuSO4Copper(II) sulfate++++
CS2, 100%Carbon disulfid
FeCl2Iron(II) chloride++++
Fe(NO3)3Iron(III) nitrate++++
FeSO4Iron(II) sulfate++++
HBr, 10%Hydrobromic acid+o++
HCN, 10%Hydrogen cyanide+o++
HCl, 5%Hydrogen chloride++++
HCl 20%Hydrogen chloride++++
H2CrO4, 5%Chromic acid+o++
H2CrO4, 10%Chromic acid+++
HNO3, 5%Nitric acid+o++
H2O2, 3%Hydrogen peroxide+o++
H2O+Cl2Water+o++
H3PO4, 10%Phosphoric acid++++
H2SO4, 10%Sulfuric acid++++
H2SO4, 30%Sulfuric acid+o++
KClPotassium chloride++++
KOH, 5%Potassium hydroxide+++
KOH, 10%Potassium hydroxideo++
KOH, 25%Potassium hydroxideo++
KOH, 50%Potassium hydroxide++
K2CO3, 10%Potassium carbonate+++
KNO3Potassium nitrate++++
KMnO4Potassium
permanganate
o++
K2SO4Potassium sulfate++++
MgCl2Magnesium chloride++++
MgCO3Magnesium carbonate++++
Mg(NO3)2Magnesium nitrate++++
MgSO4Magnesium sulfate++++
NaBrSodium bromide++++
NaClSodium chloride++++
NaCNSodium cyanide++++
Na2CO3, 10%Sodium carbonate+++
NaHCO3, 10%Sodium bicarbonate++++
NaHSO3Sodium bisulfite++++
NaNO3Sodium nitrate++++
NaNO2Sodium nitrite++++
NaOH, 5%Sodium hydroxide+++
NaOH, 10%Sodium hydroxideo++
NaOH, 25%Sodium hydroxideo++
NaOCl, 20%Sodium hypochlorite+o++
Na2SO4Sodium sulfate++++
Na2SO3Sodium sulfite++++
Na2S2O3Sodium thiosulfate++++
NH3, 1%Ammonia+++
NH4BrAmmonium bromide++++
NH4ClAmmonium chloride++++
NH4FAmmonium fluoride++++
(NH4)2CO3Ammonium carbonat+++
NH4NO3Ammonium nitrate++++
(NH4)3PO4Ammonium phosphate++++
(NH4)2SO4Ammonium sulfate++++
NiCl2Nickel(II) chloride++++
Ni(NO3)2Nickel nitrate++++
NiSO4Nickel(II) sulfate++++
ZnCl2Zinc chloride++++
ZnSO4Zinc sulfate++++

This post is also available in: Norskt Bokmål Engelska